Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám

Termíny pro školní rok 2021/2022:

Maturitní kalendář

29. 11. 2021 termín pro podání přihlášek řediteli školy (žáci s PUP pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení).

20. 12. 2021 předání Výpisu z přihlášky žákům, kontrola zadaných údajů žáky.
Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka (přes tento portál získávají žáci informace o maturitních zkouškách, výsledcích maturitních zkoušek atd.).

Do 15. ledna 2022 - zveřejnění jednotného zkušebního schématu pro písemné zkoušky a didaktické testy.

Didaktické testy 2. 5. – 5. 5. 2022.

Písemné práce:
Český jazyk a literatura: 4. 4. 2022
Anglický jazyk: 7. 4. 2022 
Německý a španělský jazyk: 8. 4. 2022.

Výsledky didaktických testů budou známy nejpozději 15. května 2022.

Ústní zkoušky:
– I. maturitní týden 16. 5. – 20. 5. 2022,
- II. maturitní týden 23. 5. – 27. 5. 2022.

Předávání maturitních vysvědčení v aule PdF:
- pro I. maturitní týden 27. 5. 2022
- pro II. maturitní týden 3. 6. 2022