Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám

Termíny pro školní rok 2020/2021:

jarní zkušební období: 2. květen – 10. červen 2021

didaktické testy: 2. květen – 15. květen 2021

profilová část: 16. květen – 10. červen 2021

písemné práce: nejdříve 1. duben 2021

podzimní zkušební období: 1. září – 20. září 2021

didaktické testy: 1. září – 10. září 2021