Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Začátek školního roku | 1. září 2022 (8.00 JzP, 9.30 Past)
Konec I. pololetí | 31. leden 2023
Konec II. pololetí | 30. červen 2023
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
21. září 2022 | třídní schůzky pro 1. ročníky
9. listopad 2022 | třídní schůzky 
4. leden 2023 | konzultační třídní schůzky
12. duben 2023 | třídní schůzky
 
KLASIFIKAČNÍ PORADY
9. listopad 2022 | 14:30
25. leden 2023 | 14:30
12. duben 2023 | 14:30
26. červen 2023 | 14:00
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. listopad 2022

PLESY
27. leden 2023
10. únor 2023
 
PRÁZDNINY
Podzimní | 26. říjen a 27. říjen 2022
Vánoční | 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
Pololetní | 3. únor 2023
Jarní | 27. únor až 5. březen 2023
Velikonoční | 6. duben 2023
Hlavní prázdniny | od 1. července 2023
 
ŘEDITELSKÉ VOLNO
29. září 2022
30. září 2022
 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

čtyřleté studium   

  • 1. řádný termín:  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)      
  • 2. řádný termín:  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)
     
šestileté studium    
  • 1. řádný termín:  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
  • 2. řádný termín:  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)          

osmileté studium   
  • 1. řádný termín:   (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
  • 2. řádný termín:   (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)
       

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 
  • 2. termín: