Aktuální školní rok

Školní rok 2020/2021

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující

Mgr. Zuzana Majerová

francouzština

FR + NJ

Mgr. Zuzana Hildebrand, Ph. D.

francouzština

FJ

Mgr. Kristýna Křeháčková

francouzština

FJ

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

MGr. Martin Ochmann

fyzika

M.A. Vladimír Antonín Bláha, MBA

francouzština

Fj

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie,
zástupce ředitele SGO

Ch

 

Francouzští vyučující:

Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis

Cécille Françoise Paděra

francouzština a franc. literatura

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

 

Co nás čeká ve školním roce 2020/2021

 

- znovuoživení frankofonního divadelního souboru pod názvem Les Tréteaux

- příprava a realizace distanční výuky v prostředí Teams

 

Úspěchy studentů ČFS ve školním roce 2019-2020

Pod vedením Isabelle a Simona Flambeaux se zúčastnil divadelní kroužek česko-francouzské sekce  mezinárodní přehlídky frankofonních divadel v Aradu v Rumunsku.

 

Významné akce na česko-francouzské sekci v roce 2019–2020

 26. 9. 2019 – Speak Dating – Den evropských jazyků – 15–18 hodin, Horní náměstí, pod radnicí  (B. Hildenbrand)

 10.10. – 16.10. -   Studijní výměnný pobyt žáků z Neuville sûr Saône ( Collège Jean Renoir)       v Olomouci pro třídu 2.AF

 21.–22. 11.      –    Zkouška DELF Scolaire kategorie A1, A2, B1, B2 pro žáky ZŠ a SŠ olomouckého regionu, písemná a ústní část + studenti 4.AF SGO
  

 30. 11. – Den otevřených dveří (9–13 hod.)

 13. 1. 2020 – Návštěva ředitele Sciences-Po v Dijonu Lukáš Macek, MA – prezentace pomaturitního studia žákům 5.AF a 6.AF ve Francii.

 11. 2. 2020 – Jednání ředitelů škol, zástupců ČFS, Francouzského institutu v Praze a MŠMT – řešení problematiky česko-francouzských sekcí, úprava maturit

 7. 3.-13. 3. – Festival francouzské kultury – Bonjour Olomouc

                              4.3. – po stopách Amélie z Montmartru – filmový maraton věnovaný   

                                        tvorbě J.P. Jueneta

                              9.3. – Speak-dating – možnost poznat francouzský jazyk s rodilým mluvčím. Obou akcí se aktivně účastnil prof. Benjamin Hildenbrand.

 Školy uzavřeny.

V měsíci květnu se žáci maturitních ročníků účastnili  konzultací.

Školní rok 2019/2020

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující

Mgr. Zuzana Majerová

francouzština

FR + NJ

Mgr. Lenka Utíkalová

francouzština

FR + VV

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

MGr. Martin Ochmann

fyzika

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie,
zástupce ředitele SGO

Ch

 

Francouzští vyučující:

Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis

Isabelle Flambeaux

francouzština, francouzská konverzace

Cécille Françoise Paděra

francouzština a franc. literatura

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020: 

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

třída 1. AF

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

třída 2. AF

Lycée Louis Pergaud, Besançon

třída 3. AF

 

 

Školní rok 2018/2019

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující:

 Mgr. Zuzana Majerová

francouzština FR + NJ  

Mgr. Lenka Bičová

francouzština

FR + OV

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

Bc. Olga Smetanová

fyzika, chemie

F + Ch

Mgr. Jarmila Weinlichová

fyzika

Fy + M

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie, zástupce ředitele SGO

Ch + M

 

Francouzští vyučující:

 Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis  

Isabelle Flambeaux

francouzština a franc. literatura

Cécille Françoise Paděra

francouzština, francouzská konverzace

 

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Croix de Metz, Toul

 

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019: 

Collège Croix de Metz, Toul

třída 1. AF

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

třída 2. AF

Lycée Louis Pergaud, Besançon

třída 3. AF

 

 

Školní rok 2017/2018

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno na další 3 roky.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující: 

    francouzština FR + NJ
  Mgr. Lenka Bičová francouzština FR + OV
  Mgr. Jarmila Beková, Ph.D. francouzština FR + ČJ
  PaedDr. Jana Látalová zeměpis Z +TV
  RNDr. Dana Hubková matematika M
  Mgr. Olga Vogelová matematika, biologie M + Bi
  Bc. Olga Vogelová fyzika F + Ch
  Mgr. Jarmila Weinlichová fyzika Fy + M
  Mgr. Miroslav Vývoda chemie, zástupce ředitele SGO Ch + M

 

Francouzští vyučující:

  Benjamin Hildenbrand dějepis, zeměpis  
  Isabelle Flambeaux francouzština a literatura  
  Cécille Françoise Paděra francouzština, francouzská konverzace  

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Lycée Gustave Eiffel, Dijon

Collège Croix de Metz, Toul

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018: 

Collège Croix de Metz, Toul třída 1. AF
Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône třída 2. AF
Lycée Louis Perguad, Besançon třída 3. AF
Lycée Gustave Eiffel, Dijon

třída 4. AF

 

Školní rok 2016/2017

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno na další 3 roky.

 

Úspěchy studentů ČFS ve školním roce 2016–2017

Účast na Mezinárodním divadelním festivalu frankofonních divadelních souborů v Pécsi v Maďarsku s prof. Fr. Legrand-Claudet.

Zielona Góra v Polsku (Teatr Lubuski) –mezinárodní filmový festival.

Účast: P. Steiner, A. Hojgrová, A. Prášilová; ped. dozor Fr. Legrand-Claudet.

Film žáků ČFS získal Cenu publika a zvláštní ocenění poroty.

 

Frankofonie 2017 – každoročně vypisovaná výtvarná soutěž s celostátní účastí vyhlašovaná francouzským zastoupením v ČR (velvyslanectví, Francouzský institut).

Ve školním kole se soutěže zúčastnili všichni studenti česko-francouzské sekce (a zájemci z jiných typů studia), do soutěže byla poslána reprezentativní kolekce.

Žáci ČFS získali ocenění ve výtvarné a vědomostní soutěži; Předání cen žákům ČFS – Victoria Chajdová, a Daniel Borůvka – se uskutečnilo v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci. Soutěž obeslala prof. J. Ketmanová.

 

Soutěž ve čtení francouzské poezie (Francouzský institut Praha) Soutěžící žáci: Nikola Holíková (3.AF), Prokop Steiner (4.AF), Viktorie Štverková (3.AF) Pedagogický doprovod: J. Beková, Fr. Legrand-Claudet