Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám

Podmínky maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Podmínky maturitních zkoušek na Slovanském gymnáziu ve školním roce 2020/2021 jsou upraveny dle Opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. ledna 2021, Č. j.: MSMT-3267/2021-1.