Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám

Ředitel školy stanovuje termín pro ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu na 3. - 4. září, dle podoby podzimního zkušebního schématu, které bude k dispozici v polovině měsíce srpna.