Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní kalendář 2020 – dokumenty s nejdůležitějšími termíny souvisejícími s konáním maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

 

Matematika+ ve školním roce 2019/2020

Matematika+; není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.