Výsledky přijímacího řízení

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu

osmileté studium - 14. 6. 2021

 

Seznam uchazečů přijatých na odvolání

osmileté studium - 17. 6. 2021

čtyřleté sudium - 17. 6. 2021

osmileté studium - 15. 6. 2021

osmileté studium - 14. 6. 2021

čtyřleté studium - 11. 6. 2021

šestileté studium - 10. 6. 2021

čtyřleté studium - 9. 6. 2021

osmileté studium - 9. 6. 2021

šestileté studium - 9. 6. 2021

čtyřleté studium - 4. 6. 2021

osmileté studium - 4. 6. 2021

šestileté studium - 3. 6. 2021

 

Seznam přijatých uchazečů

čtyřleté studium

šestileté studium

osmileté studium

 

Výsledkové listiny

čtyřleté studium

šestileté studium

osmileté studium

 

Informace pro přijaté uchazeče

Přijatí uchazeči neobdrží rozhodnutí o přijetí.

Zápisové lístky je nutno odevzdat do 10 pracovních dní do 3. 6. 2021

Zápisové lístky můžete odevzdat na sekretariátu školy na Jiřího z Poděbrad 13 denně od 7.30 do 15.00.

Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem.

Pokud je zápisový lístek zaslán prostřednictvím České pošty, doporučujeme ověřit telefonicky jeho doručení, tel. 588 501 111, 588 501 102. 

Uchazeči o čtyřleté studium musí vyplnit návratku o volbě druhého cizího jazyka.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí je možno převzít v budově školy Jiřího z Poděbrad 13:

čtvrtek 20. 5. 2021 od 13.00 do 16.00

pátek 21. 5. 2021 od 7.30 do 15.00

pondělí 24. 5. 2021 od 7.30 do 11.00 

Následně budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána prostřednictvím České pošty do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.

V případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí se můžete na místě odvolat. Pracovníci školy vám s podáním odvolání proti nepřijetí pomohou.

Odvolání proti nepřijetí - vzor