Vyhlášení přijímacího řízení

Ředitel Slovanského gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do těchto oborů vzdělání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 90.

Kritéria pro přijetí

 

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ

Počet přijímaných žáků je 60.

Kritéria pro přijetí

 

Termíny přijímací zkoušky:  

 

čtyřleté studium       

    1. řádný termín         3. 5. 2021  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

  1. řádný termín         4. 5. 2021  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

šestileté studium       

    1. řádný termín         5. 5. 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

  1. řádný termín         6. 5. 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

osmileté studium      

    1. řádný termín         5. 5. 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

  1. řádný termín         6. 5. 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)