Vyhlášení přijímacího řízení

Ředitel Slovanského gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 do těchto oborů vzdělání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 90.

Kritéria pro přijetí - čtyřleté studium

 

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí  - šestileté studium

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ

Počet přijímaných žáků je 60.

Kritéria pro přijetí - osmileté studium

 

Termíny přijímací zkoušky:  

 

čtyřleté studium       

     1. řádný termín         čtvrtek    13. 4. 2023  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

     2. řádný termín         pátek       14. 4. 2023  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

šestileté studium       

     1. řádný termín         pondělí    17. 4. 2023 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

     2. řádný termín         úterý       18. 4. 2023 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

osmileté studium      

     1. řádný termín         pondělí    17. 4. 2023 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

     2. řádný termín         úterý       18. 4. 2023 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

Cizinci musí spolu s přihláškou doložit doklad o oprávněnosti pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona.

Osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

Uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana jako osobě přicházející do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, mohou požádat na základě zákona 67/2022 Sb. Lex Ukrajina – školství o možnost skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce a prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat nejpozději do středy 1. března 2023.

 

Doporučujeme podat přihlášku ke studiu osobně na sekretariátu školy na třídě Jiřího z Poděbrad 13 (nová budova 2. podlaží).

 

Úřední hodiny sekretariátu pro podání přihlášek:

pondělí  - pátek   7:30 – 15:00 hodin

V případě, že přihláška bude zaslána prostřednictvím České pošty, doporučujeme její doručení do školy ověřit telefonicky na č. 588 501 111.