Informace pro uchazeče

Ředitel Slovanského gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do těchto oborů vzdělání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia.

Počet přijímaných žáků je 90.

Kritéria pro přijetí

 

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia.

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ.

Počet přijímaných žáků je 60.

Kritéria pro přijetí

 

Informace pro uchazeče 

Termíny přijímací zkoušky

čtyřleté studium       

1. řádný termín         úterý    12. 4. 2022  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         středa  13. 4. 2022  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

šestileté studium       

1. řádný termín         úterý    19. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         středa  20. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

osmileté studium      

1. řádný termín         úterý    19. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         středa  20. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat nejpozději do úterý 1. března 2022.

 

Doporučujeme podat přihlášku ke studiu osobně.

Přihlášky se podávají pouze na sekretariátu školy na Jiřího z Poděbrad 13 (nová budova 2. podlaží).

Úřední hodiny sekretariátu pro podání přihlášek:

pondělí  - pátek   7:30 – 15:00 hodin

V případě, že přihláška bude zaslána prostřednictvím České pošty, doporučujeme její doručení do školy ověřit telefonicky na č. 588 501 111.

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s Covidem -19 si vás dovolujeme požádat, abyste nenechávali podání přihlášky na období jarních prázdnin v okrese Olomouc (21. 2. – 25. 2. 2022) a doručili přihlášky s předstihem, nejlépe do pátku 18. února 2022.  Získáte tak jistotu, že vám úplnost a správnost podání přihlášky zkontrolujeme. V období jarních prázdnin mohou být služby sekretariátu personálně omezeny.

 

Ve všech studijních oborech bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu Slovanského gymnázia Olomouc, najdete na www.sgo.cz.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:

  1. termín úterý 10. května 2022
  2. termín středa 11. května 2022

 

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury

 

Užitečné odkazy pro zájemce o studium:

Průvodce přijímacím řízením

Cermat

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 

Legislativa   

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.