Informace pro uchazeče

Podmínkou pro účast žáka na jednotné přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID – 19. Podrobnější informace k hygienickým opatřením v průběhu přijímací zkoušky naleznete v dokumentu Informace k hygienickým opatřením v průběhu přijímacích zkoušek

Informace k dalšímu průběhu a vyhodnocení přijímacího řízení naleznete v dokumentu Informace k vyhodnocení přijímacího řízení.

 

 

Čtyřleté studium (3 třídy)

  • obor 79-41-K/41 Gymnázium

pro žáky z devátých tříd ZŠ a příslušných ročníků nižšího gymnázia

 

Osmileté studium (2 třídy)

  • obor 79-41-K/81 Gymnázium

pro žáky z pátých tříd ZŠ

 

Šestileté česko-francouzské studium (1 třída)

  • obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

pro žáky ze sedmých tříd ZŠ

a sekund osmiletých gymnázií

 

Ve všech studijních oborech bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu Slovanského gymnázia Olomouc, najdete na www.sgo.cz.

 

Užitečné odkazy pro zájemce o studium:

Průvodce přijímacím řízením

Informace o studiu na Slovanském gymnáziu

Prezentace k přijímacímu řízení s informacemi o studiu

Cermat

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Legislativa   

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.