Zemřel PROF. PHDR. JUDR. LEOPOLD POSPÍŠIL, PH.D. DSC. - absolvent Slovanského gymnázia

Zemřel PROF. PHDR. JUDR. LEOPOLD POSPÍŠIL, PH.D. DSC. - absolvent Slovanského gymnázia
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 99 let zemřel jeden z nejvýznamějších absolventů Slovanského gymnázia, prof. Leopold Pospíšil. Pan profesor byl hrdým absolventem naší školy, nikdy neopoměl účastnit se slavnostních setkání při příležitosti významných výročí školy. Všem pozůstalým projevujeme hlubokou soustrast.
 
Jménem všech zaměstnanců školy, RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia.

 

Podrobnosti o životě a činnosti prof. Pospíšila najdete v článku - Ve Spojených státech zemřel hrdina, vědec a objevitel Leopold Pospíšil z Olomouce