Závěr školního roku 2019/20: Úspěchy studentů napříč obory

Závěr školního roku 2019/20: Úspěchy studentů napříč obory

Závěr školního roku 2019/20: Úspěchy studentů napříč obory

Závěr školního roku 2019/20: Úspěchy studentů napříč obory

V dějepisu, fyzice, chemii, ale i v astronomii zazářili studenti Slovanského gymnázia koncem minulého školního roku.

V okresním, krajském i celostátním kole SOČ v kategorii 16 historie zvítězil Daniel Kadlec ze třídy 8.B8 se svou prací Vyšetřování zázraků v Dubu nad Moravou na počátku 18. století. Danovo vítězství není zázrakem, ale výsledkem jeho badatelské činnosti v archivech a dobrého zpracování získaných materiálů.

Potom co v lednu zvítězil Hynek Jakeš z 6.B8 v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A, zvítězil také začátkem března v celostátním kole. V květnu obsadil 3. místo v on-line krajském kole kategorie C. Ve stejném kole si dobře vedla také Natálie Maleňáková ze 7.A8, která zvítězila v kategorii B. V kategorii D se o první a druhé místo podělili Tomáš Patsch a Šimon Bláha z 5.A8. Tomáš Patsch stihl ještě vyhrát kategorii prvních ročníků v celostátní korespondenční soutěži FYKOS.

Naši studenti se zúčastnili také chemické olympiády v kategoriích C a D. Ze školního kola v kategorii D postoupily do okresního kola tři studentky – Veronika Bartáková, Hana Homolová a Eva Flášarová. Veronika Bartáková v následném okresním kole získala 9. místo. V kategorii C se z důvodu covidové pandemie uskutečnilo pouze školní kolo, kterého se zúčastnilo devět studentů. Nejlepších výsledků dosáhli Hynek Jakeš, Lenka Glücková a Tomáš Rektořík.

Astronomická olympiáda se těší na Slovanském gymnáziu velké popularitě. A i zde máme svá želízka v ohni. V krajském kole kategorie AB se do čela výsledkové listiny dostala Natálie Maleňáková, druhé místo obsadil Tomáš Rektořík, třetí místo Šimon Bláha, čtvrté Tomáš Patsch a na šestém místě skončil David Vraj. V kategorii CD si mládenci místa prohodili – zvítězil Šimon Bláha následovaný Tomášem Patschem, třetí se umístil Tomáš Rektořík a pátý David Vraj. V celostátním kole kategorie CD zvítězil Šimon Bláha před Tomášem Patschem. Na nižším gymnáziu se v krajském kole kategorie EF dařilo Veronice Bartákové (3.-4. místo). Krajské i celostátní kolo kategorie GH ovládl Filip Hudeček, v obou kolech zvítězil.

Gratulujeme našim reprezentantům!