Vnitřní teleskop, kosmické dílo od Eduardo Kac, zfilmované režisérem Virgile Novarino

Vnitřní teleskop, kosmické dílo od Eduardo Kac, zfilmované režisérem Virgile Novarino
V rámci vědeckého týdne, organizovaného Vědeckou Akademií České republiky, ve spolupraci s Francouzským institutem v Praze, představil francouzský režisér dokumentárních filmů Virgile Novarina svůj film Télescope intérieur (Vnitřní teleskop) studentům druhého a třetího ročníku česko-francouzské sekce. Film byl vytvořen v roce 2018 a produkován Francouzským národním centrem pro kosmický výzkum.
Virgile Novarina ve svém dokumentu ukazuje první umělecké dílo vytvořené člověkem přímo ve vesmíru. Studenti se mohli ptát na tvorbu teleskopu ve vesmíru astronautem Thomasem Pesquetem, na koncepci díla umělce Eduarda Kac a také na samotné natáčení dokumentárního filmu.
Studenti pak vymysleli vlastní prchavý papírový 3D objekt podle vzoru teleskopu od Eduarda Kac.
Děkujeme panu Novarinovi za cestování do vzdáleného vesmíru a současně za možnost vlastního vnitřního cestování!