Vladimír Petřek svatořečen

Absolvent Slovanského gymnázia Vladimír Petřek svatořečen

Vladimír Petřek svatořečen
V souvislosti s blížícím se 75. výročím konce 2. světové války bychom rádi připomněli osobnost olomouckého rodáka a absolventa našeho gymnázia Vladimíra Petřka. Muže, pro něhož vlast znamenala víc než život, a který byl za svou lidskost, odvahu a nezlomnost dne 8. února 2020 svatořečen.   

Vladimír Petřek se narodil 19. června 1908 v Olomouci-Hodolanech v rodině řídícího učitele Josefa Petřka a Marie Petřkové, rozené Peřinové. Vyrůstal v prostředí naplněném vzděláním, vlastenectvím a upřímnou lidovou zbožností. Na našem gymnáziu studoval v letech  1918 –1923. Poté se věnoval studiu bohosloví v Srbsku a roku 1933 se vrátil na Moravu. Po absolvování vojenské služby se rozhodl pro dráhu duchovního. Vysvěcen na kněze byl vladykou Gorazdem 16. prosince 1934 v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje, se kterým měl být v budoucnu osudově spojen.

Své odhodlání bránit vlast ukázal hned po všeobecné mobilizaci v září 1938. Ač kněz, přihlásil se dobrovolně k branné pohotovosti a byl připraven sloužit se zbraní v ruce. Společně se svým přítelem, opatem Václavem Čiklem, pokřtil v letech 1938–1941 desítky pronásledovaných Židů, kteří tak s falešnými doklady mohli vycestovat za hranice.

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (operace  Anthropoid) patřil k těm, kteří poskytli úkryt hledaným parašutistům v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.  I díky jeho obětavosti a pomoci se dařilo v kryptě kostela ukrývat sedm československých parašutistů až do června 1942. Díky zradě Karla Čurdy gestapo však jejich úkryt odhalilo a v brzkých ranních hodinách 18. června 1942 si přišlo pro Vladimíra Petřka do jeho pražského bytu. Po vyslýchání a mučení byl převezen ke kryptě, kde byl donucen vyzvat  parašutisty, aby se vzdali. Ve veřejném procesu v září 1942 byl společně s dalšími pravoslavnými duchovními odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 5. září 1942. Represe se však dotkly i jeho rodiny, v koncentračním táboře zahynuli tři jeho sourozenci a oba rodiče.

Jeho životní příběh se téměř symbolicky uzavírá výše zmíněným svatořečením opět na půdě pražského chrámu sv. Cyrila a Metoděje.