Štěpán Drábek zabodoval v celostátním finále ekonomické olympiády pro ZŠ

Štěpán Drábek zabodoval v celostátním finále ekonomické olympiády pro ZŠ

Dne 30. května se v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity konal první ročník celostátního finále pro ZŠ, kde se náš žák Štěpán Drábek (3. A8) umístil na 2. místě. Výběr finalistů byl velmi náročný, z původních 3500 žáků se do Brna sjelo 100 nejlepších řešitelů online testu finanční gramotnosti. Z nich pak porota písemnou zkouškou vybrala 10 nejúspěšnějších, kteří postoupili do superfinále, kde absolvovali ústní pohovor. Dle slov porotců byla úroveň všech zúčastněných obdivuhodně vysoká. Připojujeme se ke gratulaci Štěpánovi a přejeme do dalších let studia, než se stane guvernérem ČNB, hodně úspěchů.