Recyklohraní

Recyklohraní

V jarní kampani zaměřené na sběr elektra byla naše škola nejlepší v kraji

 

Celkem 220 kilogramů použitého drobného elektra odevzdala naše škola v rámci programu Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 1. místo v Olomouckém kraji.

 

Obstáli jsme v tvrdé konkurenci ostatních škol, ale hlavně nás může těšit, že jsme udělali něco dobrého pro životní prostředí. Sběr vysloužilých elektrospotřebičů patří

ke smysluplným činnostem. Díky recyklaci bude staré elektro přeměněno na druhotné suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Posuďte sami! Z každých 100 kilogramů elektra, které naše škola odevzdala, v recyklačních závodech získají mimo jiné přibližně 57,5 kilogramů železa, 2 kilogramy mědi a 2,5 kilogramů hliníku. Takže v našem případě 126,5 kg železa, 4,4 kg mědi a 5,5 kg hliníku. Zároveň jsme snížili produkci skleníkových plynů, ušetřili elektrickou energii, ropu a také vodu.

 

Za 1. místo jsme od Recyklohraní a vyhlašovatele soutěže, kolektivního systému Elektrowin, získali poukázky v hodnotě 3 000 Kč k nákupu v prodejnách Kaufland.

 

Děkujeme všem, kteří jste se do sběru starého elektra zapojili. Tento skvělý výsledek je především vaše zásluha. Už začátkem příštího školního roku na něj budeme mít šanci navázat při podzimní sběrové kampani. Včas vás vyzveme, abyste nám do školy přinesli vysloužilé drobné elektrospotřebiče, případně i baterie a mobilní telefony.

 

Školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se naše škola účastní

Již 13 let a zapojujeme se také do plnění pravidelně vyhlašovaných úkolů nejen na téma třídění a recyklace, ale také k předcházení vzniku odpadů anebo v letošním roce nově

na téma šetrné spotřeby vody.