Projektový den na SGO

Studenti Slovanského gymnázia si připomněli 13. 11. 2019 listopadové události r. 1989.

Projektový den na SGO
15. listopadu 2019
Všechny úspěchy a události

V tento PROJEKTOVÝ DEN proběhlo hned několik akcí: pro mladší žáky byla připravena hra ZAJEČÍ, studenti 1. ročníků, kvinty a sexty měli možnost zhlédnout film Občan Havel v kině Šantovka, studenti 2. ročníků se podíleli na dobročinné akci – sázení stromků v Březové. Pro studenty třetích a čtvrtých ročníků byly připraveny besedy s pamětníky, kteří se před třiceti lety významně podíleli na listopadovém dění. K těmto osobnostem patřili: Ing. Tomáš Hradílek, Mgr. Miloš Korhoň, Mgr. Josef Kořenek, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., MUDr. et Mgr. Ivan Langer, MUDr. Michal Kryl, Ing. Miloš Svozil a paní Ivana Plíhalová. Na půdě SGO panovala napříč rozdílným generacím velmi příjemná atmosféra.