Navždy nás opustila kolegyně Lucka Janáková

Navždy nás opustila kolegyně Lucka Janáková

Vážené kolegyně, kolegové, studenti, vážení rodiče,

s hlubokým zármutkem vám sdělujeme, že nás dne 27. října 2020 navždy opustila naše drahá kolegyně, Mgr. Lucie Janáková. 

Odešla po dlouhém a statečném boji se zákeřnou a krutou chorobou, nad kterou se jí k velkému smutku nás všech nepodařilo zvítězit. 

Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli být jejími kolegy a přáteli. Bude nám chybět nejen jako skvělý odborník, ale zejména jako báječný, přátelský a za všech okolností charakterní člověk. 

Rozloučení s naší váženou kolegyní proběhne v pátek 6. 11. 2020 v 10.40 v obřadní síni olomouckého krematoria.

Vzhledem k současným mimořádným opatřením vás budeme o podrobnostech možnosti rozloučení s naší kolegyní včas informovat. 

Mnozí z vás se dotazují, jak mohou projevit účast rodině, či zda je zřízena kondolenční kniha. Kondolenční knihu zřídit vzhledem k současné situaci nemůžeme. Zřídili jsme proto alespoň kondolenční mail lucka@sgo.cz, kde můžete projevit svou účast.