DEN ZEMĚ SGO

DEN ZEMĚ SGO

Ve středu 27. dubna 2022 se konal projektový den – Den Země.

Primáni absolvovali tradičně výborný program „Lesní pedagogiky“ v lese v okolí Svatého Kopečku a navštívili ZOO. Pro sekundy připravili pěkný program v Pevnosti poznání.

Žáci tercie a kvarty usilovně pracovali na zvelebení naší venkovní přírodní učebny.

Upravovali bylinkové a květinové záhony a dokončovali práce na úpravě okolí našeho nově revitalizovaného jezírka. Hlavní akcí tohoto dne byla výsadba tradičních odrůd ovocných stromů. Všem žákům, kteří se podíleli na práci v zahradě, patří velký dík a pochvala.