Den učitelů

MÁME TU VZKAZ PRO VŠECHNY UČITELKY A UČITELE

Den učitelů

Vážené a milé kolegyně, drazí kolegové,

 

dovolte mi, vzhledem k tomu, že jiná cesta není možná, popřát nám všem alespoň touto formou vše nejlepší k dnešnímu Dni učitelů. Slavíme jej v čase, kdy nic není tak, jak jsme byli zvyklí. O to více jsem hrdý na učitelský stav, který ukazuje, že se ve svém úsilí vzdělávat naše děti, nenechá ničím zastavit. V posledních dnech se opět ozvali někteří z našich spoluobčanů s moudrem, že se kantoři válí doma za plný plat, zatím co národ trpí. Já, na rozdíl od těchto pitomců vím, kolik práce každý den věnujete pro nás ne zcela obvyklým formám distančního studia. Chtěl bych jim vzkázat, ať se k nám přidají, ať si spolu s námi zkusí to, co nyní denně podstupujeme. Vymýšlet, sepisovat, zadávat, zasílat, vyhodnocovat, komunikovat s dětmi i rodiči, pomáhat těm, kerým se nedaří, to vše na dálku, a při tom udržovat dobrou náladu a předávat ji svým žákům. Pro mnohé z nich se nyní škola stala tím jediným kusem světa, který funguje. Vím, mílí kolegové a kolegyně, kolik úsilí jste vložili do zvládnutí nových metod výuky a věřte, že máte obdiv nejen žáků, jejich rodičů, ale i valné části veřejnosti. 

Závěrem mi dovolte přání, ať se co nejdříve a ve zdraví setkáme spolu s dětmi zase ve škole. Jsme národem Komenského, buďme na to hrdí. 

 

Radim Slouka, učitel