Česká hlavička 2019

22. 10. 2019 získal Vojtěch Dienstbier (8. B8) jedno z nejvyšších studentských ocenění Česká hlavička 2019

Česká hlavička 2019
18. listopadu 2019
Všechny úspěchy a události

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Vojtěch Dienstbier - Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti

 

České hlavičky 2019

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.

Předmětem několika jednání a konzultací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci vedení firmy Česká hlava, s.r.o. v roce 2006 bylo navrhnout nové iniciativy na oceňovaní talentovaných žáků, především v technických a přírodovědných oborech, a participovat na dalších aktivitách realizovaných v projektu Česká hlava. Výsledkem společných jednání se stala realizace soutěže České hlavičky, která odstartovala a završila svůj úspěšný 1. ročník v roce 2007.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorskými partnery projektu. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a nadané studenty, kteří budou v mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Záznam přenosu České televize