Beseda s Ivankou Lefeuyre

Beseda s Ivankou Lefeuyre

25. listopadu 2019 navštívila třídu 6. AF Ivanka Lefeuvre, disidentka, signatářka Charty 77 a autorka knihy Migrace 1982. Paní Ivanka besedovala s žáky o svém životě v době normalizace, kdy byla donucena k emigraci.
Po revoluci měla možnost prohlédnout si svůj spis státní bezpečnosti, kde byla vedena pod jménem baletka.

Fotogalerie