Matematika

Charakteristika předmětu:

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování.

Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 2. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 3. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 4. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

Osmileté studium

 • 1. ročník – 5 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 2. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 3. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 4. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 5. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 6. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 7. ročník – 4 hodiny (3 hodiny půlené)

 • 8. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

ČSF

 • 1. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

 • 2. ročník – 3 hodiny (2 hodiny půlené)

 • 3. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

 • 4. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

 • 5. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

 • 6. ročník – 4 hodiny (2 hodiny půlené)

 

Volitelné a nepovinné předměty

Seminář a cvičení z matematiky

 • dvouletý, 2 hodiny týdně, pro 3. a 4. ročník

 • Systematizace, rozšíření a prohloubení učiva. Seminář je zaměřen na systematizaci poznatků gymnaziální matematiky s ohledem na požadavky maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy. V rámci semináře bude provedeno také rozšíření některých významných oblastí matematiky. Součástí bude seznámení s počítačovými programy na řešení některých matematických úloh.

Seminář a cvičení z matematiky

 • jednoletý, 2 hodiny týdně, pro 4. ročník

 • Systematizace, rozšíření a prohloubení učiva. Seminář je zaměřen na systematizaci poznatků gymnaziální matematiky s ohledem na požadavky maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy. V rámci semináře bude provedeno také rozšíření některých významných oblastí matematiky. Součástí bude seznámení s počítačovými programy na řešení některých matematických úloh.

Využití ICT ve výuce matematiky

 • jednoletý, 2 hodiny týdně, pro 4. ročník

 • Seminář je zaměřen na řešení různých matematických problémů s využitím informačních a komunikačních technologií. Studenti se v něm seznámí s komplexním přehledem matematického softwaru a jeho možnostmi pro usnadnění řešení matematických problémů.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Během studia se studenti mohou účastnit soutěží Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Genius Logicus, Makos, Kokos, Pangea.

 

Seznam používané literatury:

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • J. Herman a kol.:

Úvodní opakování

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Osová a středová souměrnost

Racionální čísla a procenta

Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Hranoly

Výrazy 1

Rovnice a nerovnice

Kruhy a válce

Úměrnosti

Výrazy 2

Geometrické konstrukce

Rovnice a jejich soustavy

Funkce

Podobnost a funkce úhu

Jehlany a kužely

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

 • Učebnice pro gymnázia

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky

Matematika pro gymnázia – Planimetrie

Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)

Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla

Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice

Matematika pro gymnázia – Goniometrie

Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady

Matematika pro gymnázia- Stereometrie

Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet

Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Jana Fojtíková
 • Mgr. Marcela Gažarová

 • RNDr. Dana Hubková

 • RNDr. Jana Jakubcová

 • Mgr. Jiří Kříž

 • RNDr. Veronika Kvapilová

 • Mgr. Romana Lachnitová

 • Mgr. Martina Malínková

 • Mgr. Petra Martišková

 • RNDr. Evžen Mayer
 • Mgr. Marek Pelcl

 • Mgr. Dita Raušerová, Ph.D.

 • Mgr. Ladislav Sedláček

 • RNDr. Radim Slouka

 • Mgr. Eva Solovská
 • Mgr. Jitka Svozilíková

 • Mgr. Petr Spáčil

 • RNDr. Jolana Svobodová

 • Mgr. Eva Štanglerová
 • Mgr. Olga Vogelová

 • Mgr. Robert Weinlich

 • Mgr. Jarmila Weinlichová

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

matematika.sgo.cz

msr.vsb.cz

 

Úspěchy:

Úspěchy - matematika

  

Krajská kola soutěží

 • Matematická olympiáda
Kategorie A 4. místo Tomáš Sklenář 3. B
Kategorie B 6. místo Michal Novák 6.B8
Kategorie C 6. místo Hynek Jakeš 5.B8
Kategorie Z9 1. místo Šimon Bláha 4.A8
  3. místo Tomáš Patsch 4.A8

 

 • Matematický klokan
kategorie student  1. místo Milan Skula 7.A8

                                                                    

 Pangea (matematická soutěž) – jen 3 nejlepší ze školy v krajském pořadí

Kategorie 6. tříd  2. místo Alexandr Spálený  1.A8
  3.místo Attila Kalmár  1.B8