Informatika a výpočetní technika

Charakteristika předmětu:

NG – Předmět Informatika a výpočetní technika učí žáka tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení. V rámci předmětu se žák seznámí se základy informatiky jako vědního oboru, který studuje výpočetní a informační procesy z hlediska používaného hardwaru i softwaru. Žák se seznámí se základními principy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systémů ve společnosti.

VG: - Výuka informatiky rozvíjí a prohlubuje schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a rozvíjejí schopnost aplikovat výpočetní techniku s využitím pokročilejších funkcí k efektivnímu zpracování informací. Žáci se seznámí s běžně užívaným hardwarem a softwarem, s novými vývojovými trendy v oblasti užití výpočetních technologií, naučí se využívat počítač jak v exaktních disciplínách, tak i v humanitních oborech. Nedílnou součástí předmětu Informatika je výuka etiky a ochrany autorských práv v návaznosti na příslušnou legislativu.

ČFS: - Výuka informatiky rozvíjí a prohlubuje schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a rozvíjejí schopnost aplikovat výpočetní techniku s využitím pokročilejších funkcí k efektivnímu zpracování informací. Žáci se seznámí s běžně užívaným hardwarem a softwarem, s novými vývojovými trendy v oblasti užití výpočetních technologií, naučí se využívat počítač jak v exaktních disciplínách, tak i v humanitních oborech. Nedílnou součástí předmětu Informatika a výpočetní technika je výuka etiky a ochrany autorských práv v návaznosti na příslušnou legislativu.

 

Týdenní časová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

Osmileté studium

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 1 hodina

 • 5. ročník – 2 hodiny

Šestileté studium

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 

Volitelné a nepovinné předměty

Výpočetní technika dvouletý seminář, který je zaměřen jednak na základy programování – algoritmizace úloh, základní programové konstrukce, práce s daty v konkrétních programovacích jazycích, jednak na aktuální témata v informatice, jejichž zpracováním se rozšíří základní učivo informatiky. Seminář probíhá částečně formou praktické výuky, částečně formou studentských prezentací. V případě zájmu studentů se předpokládá i příprava na maturitní zkoušku z informatiky.

Vhodné pro studenty, kteří chtějí profilově maturovat z předmětu Informatika a programování a pro studenty, kteří uvažují o studiu na školách technického a přírodovědného zaměření. Seminář je zaměřen prakticky, jedná se o cvičení u počítačů.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Setkání se zástupcem Státní vědecké knihovny – téma databáze a vyhledávací katalogy knihoven, citace odborné literatury.

Účast na akcích pořádaných Moravskou vysokou školou Olomouc.

Přednášky pro studenty pořádané katedrou Informatiky PřF UP.

 

Seznam používané literatury:

NG: používáme vlastní studijní materiály

doporučená literatura: Informatika pro základní školy 1-3. Autor: Vladimír NěmecLibuše Kovářová

VG: používáme vlastní studijní materiály

doporučená literatura: Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Autor: Pavel Roubal

ČFS: používáme vlastní studijní materiály

doporučená literatura: Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Autor: Pavel Roubal

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Hlačíková Gabriela

 • Mgr. Kühr Tomáš, Ph.D

 • RNDr. Kvapilová Veronika

 • Mgr. Spáčil Petr

 • Mgr. Raušerová Dita, Ph.D.

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

P:\\IVT\Šablony-hotové materiály

 

Úspěchy:

2019

Martina Ivanová

Mistrovství české republiky v grafických předmětech, celostátní kolo

1. místo - Wordproccessing

1. místo – Korektura

3. místo – Psaní na klávesnici

2. místo – Záznam mluveného slova

 

2018

Martina Ivanová

Mistrovství české republiky v grafických předmětech, krajské kolo

1. místo - Wordproccessing

1. místo – Korektura

1. místo – Psaní na klávesnici

1. místo – Záznam mluveného slova

 

celostátní soutěž ZAV Přerov INTERINFO 2018

3. místo - Opis

3. místo – psaní PC

 

Hynek Jakeš 4B8

2. místo okres programování základních škol

2. místo kraj programování základních škol

 

2017

Martina Ivanová

51st INTERSTENO 2017 Mistrovství světa ve zpracování informací a komunikaci

1. místo Multilingual Speech Capturing - junior

1. místo Combine ranking

1. místo Word Processing – mistr světa

1. místo text corrections competition – mistr světa