Francouzský jazyk - Česko-francouzská sekce

Charakteristika předmětu:

V prvních dvou ročnících studia na česko-francouzské sekci SGO probíhá intenzívní výuka francouzského jazyka, důraz je kladen na komunikativní dovednosti, ale také na přesnost písemného projevu s ohledem na písemnou maturitní zkoušku z FJ na konci studia. Od 3. ročníku je předmět zaměřen kromě jazyka i na literaturu a argumentaci. Na konci 5. ročníku skládají studenti písemnou i ústní část maturitní zkoušky z francouzského jazyka a literatury.

 

Hodinová dotace

 • 1. ročník – 10 hodin

 • 2. ročník – 10 hodin

 • 3. ročník – 4 hodiny

 • 4. ročník – 4 hodiny

 • 5. ročník – 6 hodin

 

Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné ani nepovinné předměty se nenabízejí, po celý rok pracuje na ČFS divadelní kroužek

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

3 x ročně návštěva filmového představení ve francouzském jazyce s českými titulky

V 1., 2. a 3. ročníku se studenti zúčastňují výměnných studijních pobytů ve Francii

 

Seznam používané literatury:

 • 1. ročník – Echo junior I, učebnice a cvičný sešit

 • 2. ročník – Echo junior II, učebnice a cvičný sešit

 • 3. ročník – Connexions III, učebnice

 • 4. ročník - literární a argumentační texty

 • 5. ročník - literární a argumentační texty, 2 literární díla v originále

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Beková Jarmila, Ph.D.

 • Mgr. Bičová Lenka,

 • Flambeaux Isabelle

 • Mgr. Majerová Zuzana

 • Paděra Cécile

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

Zveřejnění všech šablon vytvořených pro FJ

Le point du FLE:

https://www.lepointdufle.net/

Bonjour de France:

https://www.bonjourdefrance.com/

TV5 Monde:  https://langue-francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise

Radio France internationale: https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707

 

Všeobecné info - instituce:

CIEP (zkoušky DELF, DALF: http://www.ciep.fr/

Alliance francaise: https://www.alliancefrancaise.cz/

CAVILAM: https://langues.cavilam.com/

Institut Francais: https://www.ifp.cz/

SciencesPo: https://www.sciencespo.fr/fr/home

 

Všeobecné info kultura:

ALLOCINÉ: http://www.allocine.fr/

LE FIGARO: http://www.lefigaro.fr/

LE MONDE: https://www.lemonde.fr/

FRANCE TÉLÉVISIONS: https://www.francetelevisions.fr/

RADIO FRANCE: https://www.radiofrance.fr/

FESTIVAL DE CANNES: https://www.festival-cannes.com/fr/

 

Úspěchy:

 • Francouzská sekce SGO je nositelem prestižního mezinárodního ocenění „Label FrancEducation“

 • úspěšné přijímací řízení našich studentů ke studiu ve Francii (Dijon, Nimes)

 • účast divadelního kroužku na divadelním festivalu v Pardubicích a mezinárodním festivalu v Pécsi

 • úspěšná účast na mezinárodním filmovém festivalu školních filmů „FrancoFilm“ v Polsku

 • ocenění prací našich studentů v soutěži „Frankofonie“ organizované ve spolupráci Francouzského institutu v Praze a Ministerstva zahraničních věcí