Dějepis

Určeno pro letošní maturanty z dějepisu tříd: 8. A8, 4. A, 4. B,  4. C

Charakteristika předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: NG

Dějepis se vyučuje na nižším gymnáziu od primy až po kvartu vždy dvě hodiny týdně. Přináší ucelený pohled na původ a historický vývoj dnešních států, kulturních i lidských hodnot. Pomáhá žákům vytvářet vlastní historické a společenské povědomí a na jeho základě hodnotit sám sebe a svět kolem sebe

Charakteristika vyučovacího předmětu: VG

Dějepis je vyučovací předmět, který se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku vyššího gymnázia. Sleduje vývoj společnosti z pohledu politického, kulturního a ekonomického. Zaměřuje se na určité oblasti národních a světových dějin. Pomáhá studentům pracovat s historickými fakty různých úrovní dle dobově odpovídajících kritérií.

Charakteristika vyučovacího předmětu na ČESKO-FRANCOUZSKÉ SEKCI

Dějepis se vyučuje v prvním a druhém ročníku česky, od třetího ročníku probíhá výuka ve francouzském jazyce. Obsah učiva je soustředěn hlavně na francouzské a evropské dějiny. Studenti pracují s učebnicemi a dokumenty, učí se analyzovat, vyhodnocovat a porovnávat získané informace. Maturitní zkouška je zaměřena na období 20. a 21. století.

 

Týdenní časová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny (z toho jedna hodina dělená)

Osmileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

 • 7. ročník – 2 hodiny (z toho jedna hodina dělená)

Šestileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

 

 Volitelné a nepovinné předměty

Pro studenty třetích ročníků a septim je určen dvouletý povinně volitelný Seminář z dějepisu, který se vyučuje dvě hodiny týdně.

Studenti 4. ročníků a oktáv si mohou zvolit jednoletý Seminář z dějepisu, jehož výuka probíhá také dvě hodiny týdně.

Studenti 6. ročníku česko-francouzské sekce si vybírají seminář, jehož výuka probíhá vždy 2 hodiny týdně.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Pro nadané studenty nabízíme Kroužek mladých historiků, v němž se studenti celoročně připravují na Dějepisnou soutěž, která vrcholí každoročně v Chebu.

Připravujeme také studenty na dějepisné olympiády, poskytujeme konzultace studentům, kteří se věnují SOČ.

 

Seznam používané literatury:

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • Veronika Válková: Dějepis 6 pro ZŠ – pravěk a starověk, SPN

 • Veronika Válková: Dějepis 7 pro ZŠ – středověk a raný novověk, SPN

 • Veronika Válková: Dějepis 8 pro základní školy – novověk, SPN

 • Veronika Válková: Dějepis 9 pro ZŠ – nejnovější dějiny, SPN

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

 • Helena Kohoutková, Martina Komsová: Dějepis na dlani, Rubico

 • Kolektiv autorů: Starší dějiny pro střední školy - Učebnice. Část první, Didaktis 2018

 • Kolektiv autorů: Starší dějiny pro střední školy – Učebnice. Část druhá, Didaktis 2018

 • Kolektiv autorů: Dějiny 19. století pro střední školy – Učebnice. Didaktis 2016

 • Kolektiv autorů: Moderní dějiny pro střední školy – Učebnice. Didaktis 2014

Francouzská sekce

 • Kniha 3.AF je Histoire-Géographie 5eme, Hatier 2006

 • Kniha 4.AF je Histoire-Géographie 4eme, Hachette Colleges 1992

 • Kniha 5.AF je Histoire 1ere, Magnard 2007

 • Kniha 6.AF je Histoire Terminale, Magnard 2004

 • Seminař Histoire-Geographie 3eme, Hachette Education 2007

 • Ve všech třídách studenti používají pracovní sešity Hachette education 5eme, 4eme, 3eme dle témat

 

Seznam vyučujících:

 • Benjamin Hildenbrand

 • Mgr. Martina Komsová

 • Mgr. Daniel Krč
 • Mgr. Jarmila Obrtelová
 • Mgr. Hana Pavelčáková

 • Mgr. Martin Pospíšil

 • Mgr. Jan Švestka Dis.

 • Mgr. Milada Svozilová

 • Mgr. Ivana Žádníková, předseda PK

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

Úspěchy:

Dějepisná soutěž gymnázií (krajské kolo) 

Datum konání: 6.4. 2022

4. místo tým studentů: David Kunc 7. A8, Jan Raida 7. A8, Radek Váverka 6. A8

 

26. 11. 2009 - 2. místo - Celostátní dějepisná soutěž v Chebu

družstvo - Jana Mazalová 7. B8, Zdeněk Petr 6. A8, Martin Drozda 3. B

25. 11. 2010 – 1. místo – Celostátní dějepisná soutěž v Chebu

družstvo – Jana Mazalová 8. B8, Zdeněk Petr 7. A8, Martin Drozda 4. B

24. 11. 2011 – 3. místo – Celostátní dějepisná soutěž v Chebu

družstvo – Jakub Kopřiva 3. C, Zdeněk Petr 8. A8, Milan Vařeka 3. C

22. 11. 2012 – 1. místo – Celostátní dějepisná soutěž v Chebu

družstvo – Jakub Kopřiva 4. C, Milan Vařeka 4. C, Jiří Pešát 8. A8

21. 11. 2013 - 9. místo – Celostátní dějepisná soutěž v Chebu

družstvo – Markéta Nedbalová 7. A8, Klára Homoláková 7. A8, Ondřej Miketa 4. B

14. 5. 2014 - 2. místo – Krajské kolo SOČ

Markéta Ptáková 4. C

19. 3. 2015 - 3. místo - Krajské kolo dějepisné olympiády

Tomáš Hrubý 4. B8

8. 4. 2015 - 1. místo – Krajské kolo dějepisné soutěže

družstvo – Jiří Černohous 4. B8, David Koutný 1. A, Dušan Michalík 1.A

6. 4. 2016 - 1. místo – Krajské kolo dějepisné soutěže

družstvo - Denis Lupík 1. C, David Koutný 2. A, Dušan Michalík 2. A

26. 3. 2018 – 2. místo – Krajské kolo dějepisné olympiády

Ondřej Kuběnka 4. B8

5. 4. 2018 – 3. místo – Krajské kolo dějepisné soutěže

družstvo – Radek Svoboda 5. A8, Eduard Miklenda 5. B8, Kamila Ordeltová 6. A8

21. 5. – 25. 5. 2018 – 8. místo Celostátní kolo dějepisné olympiády

Ondřej Kuběnka 4. B8

27. 3. 2019 – 2. místo – Krajské kolo dějepisné soutěže

družstvo – Radek Svoboda 6. A8, Eduard Miklenda 6. B8, Kamila Ordeltová 7. A8

15. 5. 2019 – 1. místo – Krajské kolo SOČ

Daniel Kadlec 7. B8

14. 6. – 16. 6. 2019 – 2. místo – Celostátní kolo SOČ

Daniel Kadlec

V průběhu školního roku 2018/ 2019 proběhla prestižní soutěž, kterou vyhlásil Francouzský institut k 100. výročí vzniku Československa

2. místo – Hana Vávrová 5. AF

5. místo – Tereza Bendová 5. AF