Biologie

Soubory ke stažení

 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Biologie patří podle RVP G do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět Biologie také integruje část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví) RVP G. V tomto předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP G, Environmentální výchova RVP G a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Biologie jako předmět je určena žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého studia, žákům prvního až osmého ročníku osmiletého studia (kvinta až oktáva) a žákům prvního až šestého ročníku šestiletého studia.

V předmětu Biologie se žáci zabývají studiem živých soustav, získávají představu o podstatě života, o jeho rozmanitosti, zkoumají životní projevy organismů, jejich vzájemné vztahy i vztahy mezi živou a neživou přírodou. Důraz je kladen na problémy související s ochranou životního prostředí. Žáci se také seznámí se základy biologického systému a se základy evoluce a genetiky. Biologie přispívá ke správné orientaci v oblasti výživy, zdravotnictví a ochrany přírody. Biologie má úzký vztah k dalším přírodním vědám – chemii, fyzice, zeměpisu a matematice. Vzdělávací cíle odrážejí současné pojetí vzdělávacího procesu a rozvíjejí schopnost pracovat s informacemi, dovednost formulovat a argumentovat.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 3 hodiny (z toho 1 hodina praktické cvičení)

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

Osmileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 3 hodiny (z toho 1 hodina praktické cvičení)

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 3 hodiny (z toho 1 hodina praktické cvičení)

 • 7. ročník  – 2 hodiny

 • 8. ročník – 2 hodiny

Šestileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

 • 5. ročník – 2 hodiny

 • 6. ročník – 2 hodiny

 

Volitelné a nepovinné předměty

Pro studenty třetích ročníků a septim je určen dvouletý povinně volitelný Seminář z biologie nebo seminář Somatologie a genetika, který se vyučuje dvě hodiny týdně.

Studenti 4. ročníků a oktáv si mohou zvolit jednoletý Seminář z biologie nebo seminář Somatologie a genetika, jehož výuka probíhá také dvě hodiny týdně.

Studenti 6. ročníku česko-francouzské sekce si vybírají seminář, jehož výuka probíhá vždy 2 hodiny týdně.

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Připravujeme studenty na Biologickou a ekologickou olympiádu, případně další soutěže jako např. Zlatý list. Poskytujeme konzultace studentům, kteří se věnují SOČ.


Maturitní zkouška z biologie

 

Genetické příklady - maturitní zkouška

 

Seznam používané literatury

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • Nakladatelství Fraus: Přírodopis 6, Přírodopis 7, Přírodopis 8, Přírodopis 9

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

 • RNDr. Jan Jelínek, RNDr. Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia

 • Odmaturuj z biologie

 • Nový přehled biologie

 

Seznam vyučujících

 • Mgr. Pavel Andrýsek 

 • Mgr. Lucie Benýšková
 • Mgr. Diana Dokoupilová

 • Mgr. Pavla Dvořáčková

 • Mgr. Martina Kohutová

 • Mgr. Monika Hanáková 
 • Mgr. Stanislav Lachnit

 • Mgr. Stanislav Měrka

 • Mgr. Marek Navrátil

 • RNDr. Jolana Svobodová - předseda PK biologie

 • Mgr. Olga Vogelová

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu

 

Úspěchy

Ekologická olympiáda - krajské kolo

Ve dnech 6. – 8. října 2021 se uskutečnilo v Pobytovém středisku ekologické výchovy Švagrov krajské kolo 27. ročníku Ekologické olympiády. V krajském kole Ekologické olympiády obsadil tým SGO ve složení Martin Cigánek, 8. A8, Štěpán Moupic, 8. A8 a Nikol Danenbergerová, 4. B získalo 2. místo  a postupuje do celostátního kola. 

 

Ekologická olympiáda - krajské kolo

Ve dnech 2. - 4. 10. 2019 se uskutečnilo krajské kolo 24. ročníku Ekologické olympiády.

Naše družstvo ve složení Martin Cigánek, 6. A8, Štěpán Moupic, 6. A8 a František Moupic, 8. B8 získalo 2. místo.

 

Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie B

Dne 5. dubna 2019 se konalo ve Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Martin Cigánek, 5. A8 se umístil na krásném 2. místě.

 

Biologická olympiáda - krajské kolo, kategorie A

Dne 29. března 2019 se konalo ve Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov krajské kolo Biologické olympiády kategorie A. František Lamla, 8. B8 se umístil na krásném 2. místě a postupil do celostátního kola.