Wiedermann František - první ředitel českého gymnázia ve Šternberku

první ředitel českého gymnázia ve Šternberku

Wiedermann František - první ředitel českého gymnázia ve Šternberku

(nar. 15. ledna 1882 v Šumvaldu; zemřel v Olomouci 19. prosince 1956) po absolvování Slovanského gymnázia (1902) vystudoval obory dějepis - zeměpis na UK v Praze. V letech 1919 - 1936 byl profesorem gymnázia v Zábřehu na Moravě a posléze byl jmenován zakládajícím ředitelem českého gymnázia ve Šternberku (do roku 1938), odkud odešel učit na olomouckou Českou reálku. V době První republiky se významně angažoval v Národní Jednotě.