Vojtěch Jan, PhDr.

univerzitní profesor matematiky

Vojtěch Jan, PhDr. - univerzitní profesor matematiky

(nar. 5. srpna 1879 v Kyjově; zemřel v Praze 19. ledna 1953) byl v letech 1903 – 1908 profesorem matematiky a fyziky na Slovanském gymnáziu Olomouc. V roce 1909 se habilitoval na České technice v Brně, kde byl v roce 1920 byl jmenován profesorem a přešel na ČVUT do Prahy. Napsal zásadní práce: třísvazkovou Geometrii pro střední školy, která vyšla v několika vydáních, Matematiku pro nejvyšší třídy středních škol a společně s prof. Bydžovským proslulou Sbírku úloh z matematiky, která vychovala celou řadu generací matematiků. Jeho učebnice, na jejichž tvorbě spolupracoval s „moravským Krameriem“ – olomouckým vydavatelem Romualdem Prombergerem, patří dle hodnocení odborníků svým obsahem i pojetím k nejdokonalejším dílům ve světové matematické literatuře. Vojtěchova hesla v Masarykově slovníku naučném a v monumentálním Teysslerově-Kotyškově Technickém slovníku naučném jsou ozdobou těchto děl, stejně jako bývalý profesor Slovanského gymnázia dr. Jan Vojtěch sám byl ozdobou České akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i řady zahraničních vědeckých společností.