Vodička Timotheus

literární historik, filozof, sociolog a překladatel

Vodička Timotheus – literární historik, filozof, sociolog a překladatel

(nar. 16. září 1910 v Olomouci; zemřel tamtéž 12. května 1967) maturoval na SGO v roce 1929. Autor životopisů svatých, překládal z angličtiny, spolupracoval s denním tiskem a časopisy katolického směru. Užíval pseudonymu: Christopher P.Waters, Roman Allen, Spectator, Redaktor nakladatelství Velehrad v Olomouci a nakladatelství "Universum" v Praze. Od roku 1953 v invalidním důchodu. Překladatel katolické literatury. Psal rovněž o Františku Sušilovi.