Vitoulová Miroslava – knihovnice, vedoucí knihkupectví v Olomouci

knihovnice, vedoucí knihkupectví v Olomouci

Vitoulová Miroslava – knihovnice, vedoucí knihkupectví v Olomouci

(nar. 27. července 1927; zemřela ve Šternberské nemocnici 30. října 2007). Pod dívčím jménem Berčíková maturovala na Dívčím reformním reálném gymnáziu v roce 1943. Po svatbě žila v Měrotíně, kde jejich rodina vlastnila vápenku. Statečně nesla šikanu své rodiny totalitním režimem. Přes dvě desetiletí pracovala v olomouckých knihkupectvích, aktivně rozšiřovala samizdatovou literaturu, ctila tradici DRRG i SGO, podílela na práci výboru pro oslavy 80. výročí založená DRRG a 50. výročí jeho začlenění do Slovanského gymnázia, v roce 1999 přispěla vzpomínkovým článkem do almanachu „Buď zdrávo nám, gymnasium dívčí“, inspirovala svého syna ing. Ladislava Vitoula k významné finanční pomoci při vydání jubilejních almanachů Slovanského gymnázia.