Tomek Ferdinand, JUDr.

právník, organizátor hudebního života, sběratel lidových písní

Tomek Ferdinand, JUDr. -právník, organizátor hudebního života, sběratel lidových písní

(nar. 18. dubna 1874 ve Vídni; zemřel v Olomouci 11. prosince 1935)

Studoval od roku 1893 práva na UK v Praze, kam přišel po absolvování Slovanského gymnázia. Věnoval se advokátní praxi v Olomouci Od roku 1901 byl funkcionářem olomouckého pěveckého sdružení Žerotín (v letech 1920 – 1935 jako jeho předseda). Má velké zásluhy na rozvoji českého spolkového života v Olomouci. Od roku 1907 byl členem olomouckého Divadelního družstva. Jako významný člen Matice školské se zasloužil o budování a rozvoj českého školství na Moravě. Publikoval v hudební sféře. V roce 1927 vydal Národní písně Slovácka.