Svozil Josef

novinář a poslanec

Svozil Josef - novinář a poslanec

(nar. 18. dubna 1873; zemřel v Praze 28. března 1949)

Tento absolvent Slovanského gymnázia (1891) byl původně katolickým knězem (působil ve farnostech ve Slezsku a v Bystřici pod Hostýnem). Po konfliktu s arcibiskupstvím vystoupil v roce 1903 z církve, oženil se a svůj intelektuální potenciál uplatňoval jako novinář. Byl redaktorem „Moravského kraje“ v Brně a v letech 1909 – 1918 šéfredaktorem „Českého slova“. Věnoval se rovněž překladatelství. V roce 1918 byl členem Revolučního národního shromáždění a za Národně - socialistickou stranu byl senátorem.