Smýkal Josef

redaktor, vydavatel, kulturní a divadelní pracovník

Smýkal Josef - redaktor, vydavatel, kulturní a divadelní pracovník

(nar. 10. září 1863 v Drahlově; zemřel v Luhačovicích 2. června 1940)

Po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1884 byl úředníkem, od roku 1895 se věnoval novinářství. Postupně pracoval v redakcích ostravských Našich otázek, měsíčníku Kraj a v letech 1899 až 1907 byl odpovědným redaktorem Listů těšínských. Významně přispěl k jejich zdokonalení a zpestření o vlastenecky zaměřenou poezii a prózu. Aktivitami v četných spolcích přispíval k česko-polskému porozumění, byl činovníkem divadelního ochotnického spolku a často přednášel v Matici osvěty lidové… V časopisech mimo Slezsko psával pod šifrou J.S.D. Po návratu na Hanou redigoval v Prostějově časopis Národní jednoty Hlasy z Hané a od roku 1919 pokrokový deník Pozor. Od roku 1933 žil na odpočinku střídavě v Olomouci a v Luhačovicích, kde v roce 1940 zemřel.