Smyčka Jan, MUDr. - lékař, regionální historik, druhý český starosta Litovle

lékař, regionální historik, druhý český starosta Litovle

Smyčka Jan, MUDr. - lékař, regionální historik, druhý český starosta Litovle

(nar. 21. května 1855 v Cholině; zemřel v Litovli 15. října 1927) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1876 a studiích medicíny v Praze se vrátil do rodného kraje. Od roku 1885 působil jako lékař v Litovli. Měl velkou přirozenou autoritu. Po vzniku ČSR v roce 1918 byl zvolen druhým českým starostou Litovle. Tuto funkci vykonával do roku 1924, kdy ze zdravotních důvodů abdikoval. Za Rakouska-Uherska byl vůdčí osobností českého vlasteneckého života v Litovli. Založil litovelské muzeum, psal kroniku muzea, vedl městský archív a Pamětní knihu města. Oblastí jeho zájmu byla etnografie a vlastivěda.