Smyčka František, PhDr.

přírodovědec

Smyčka František, PhDr. - přírodovědec

(nar. 19. července 1870 v Drahanovicích; zemřel v Kroměříži 1. května 1918) studoval Slovanské gymnázium. Po maturitě v roce 1891 nejdříve studoval bohosloví, ale po dvou letech přešel na KFU do Prahy, kde studoval přírodní vědy. Během vysokoškolského studia asistoval v Museu království českého u prof. Friče. Po promoci působil jako středoškolský profesor v Prostějově, od roku 1907 byl okresním školním inspektorem v Zábřehu na Moravě a posléze se vrátil k pedagogické praxi na gymnáziu v Kroměříži. Byl významným badatelem čelechovického devonu a dlouholetým členem a činovníkem Přírodovědného klubu v Prostějově.