Sach Leopold

středoškolský profesor

Sach Leopold - středoškolský profesor

(nar. 19. listopadu 1851 v Kožušanech u Olomouce; zemřel v Holešově 24. července 1921) pocházel z Kožušan, na Slovanském gymnáziu maturoval v roce 1873. Po vysokoškolských studiích učil řadu let na Zemské reálce v Prostějově obdivuhodné kombinaci předmětů: českému jazyku, němčině, matematice a fyzice. K 1. srpnu 1899 byl jmenován zakládajícím ředitelem Vyšší reálky v Holešově, na níž působil až do svého odchodu do penze.