Richter Alois - archivář, spisovatel, středoškolský profesor

archivář, spisovatel, středoškolský profesor

Richter Alois - archivář, spisovatel, středoškolský profesor

(nar. 19. listopadu 1884 v Mohelnici; zemřel v Tovačově 18. srpna 1958) studoval v letech 1895 – 1903 Slovanské gymnázium a následně CMBF (ordinován v roce 1907). Působil jako Byl vikářem farního kostela u sv. Mořice v Kroměříži, v letech 1937 - 1946 ředitelem arcibiskupského archívu a knihovny v Kroměříži. Má velké zásluhy na uchránění svěřených archiválií před válečnými škodami. Po válce působil pedagogicky na kroměřížských středních školách. Byl ve své době i uznávaným autorem odborných textů.