Ptašinský František, plukovník in memoriam – legionář, spisovatel a překladatel

legionář, spisovatel a překladatel

Ptašinský František, plukovník in memoriam – legionář, spisovatel a překladatel

(nar. 15. prosince 1897 v Hranicích/Mor.; zemřel v Berlíně – Plötzensee 16. listopadu 1942). Od dětských let žil v Olomouci-Hodolanech. Maturoval na olomoucké České reálce v roce 1915. Ihned po maturitě narukoval na frontu První světové války, od r. 1916 byl v ruském zajetí a pak vstoupil do legií. Po návratu do vlasti v roce 1919 sloužil jako důstojník ČSA, věnoval se psaní a překladům z ruštiny. Od r. 1930 byl předsedou literárního střediska v Brně. Pro literární činnost užíval pseudonym Fráňa Ptašínský. Od dubna 1939 působil v odboji a 20. listopadu 1939 byl zatčen gestapem.