Nelešovská Alena, PhDr. - vysokoškolská profesorka

vysokoškolská profesorka

Nelešovská Alena, PhDr. - vysokoškolská profesorka

(nar. 16. září 1950 v Olomouci) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1969 vystudovala učitelství na PdF UP (1973). Pedagogickou praxi získala na malotřídní škole a na ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou. Doktorát obhájila v roce 1980, kandidaturu v roce 1979, habilitovala se v roce 1993 a vysokoškolskou profesorkou pedagogiky byla jmenována v roce 2005. Dlohá létab vede katedru primární pedagogiky PdF UP. Vyučuje pedagogickou komunikaci, didaktiku, didaktické praktikum diplomový a pedagogický seminář. Odborně a vědecky je zaměřena na koncepci vzdělávání učitelů, uplatnění absolventů v oboru národnostní menšiny a hodnotovou orientaci. Spolupracuje s řadou pedagogických nakladatelství a s nakladatelstvím GRADA. Je autorkou monografií,řady vědeckých, odborných a popularizačních studií, učebních textů i metodických materiálů pro primární a mateřské školství.