Navara František, PaedDr.

učitel, sbormistr, úspěšný textař, dramatik a spisovatel

Navara František, PaedDr. - učitel, sbormistr, úspěšný textař, dramatik a spisovatel

(nar. 9. března 1912 v Olomouci; zemřel tamtéž 8. září 1989) po maturitě na v roce 1930 Polívkově reálném gymnáziu v Olomouci v roce 1930 absolvoval učitelský kurz a po obnovení Univerzity Palackého vystudoval při zaměstnání pedagogiku. Působil jako učitel v Náměšti na Hané, v letech 1932 - 1939 jako učitel na Slovensku, zprvu ve vesnici na východním Slovensku, kde se naučil slovensky a trochu maďarsky i rusky, aby se domluvil se všemi dětmi a po čtyřech letech byl přeložen do Komárna. V roce 1939 se vrátil do Olomouce a zakotvil v Holici u Olomouce, kde působil 33 let. Pro své žáky, kteří na něj vděčně vzpomínají, byl doslova požehnáním (patří k nim mj. herečka Hana Maciuchová, básník Petr Šafránek). Na škole založil loutkové divadlo, pěvecký soubor, školní orchestr a vedl výtvarné kroužky. Byl úspěšným malířem a hudebníkem. jako textař spolupracoval s mnoha hudebními skladateli populární hudby, proslavil se jako spoluautor několika hitů. Psal texty pro Waldemara Matušku, Pavla Nováka a je autorem 150 skladeb vysílaných rozhlasem. Psal i hry pro děti. Po celý život se věnoval turistice a byl aktivním skautem.