Minařík Karel

středoškolský profesor, fyzik, matematik, astronom

Minařík Karel - středoškolský profesor, fyzik, matematik, astronom

(nar. 20. září 1856 v Přerově; zemřel v Olomouci 9. června 1935) pocházel z Přerova. Po studiích na Slovanském gymnáziu (maturoval v roce 1876) absolvoval vídeňskou univerzitu. Předměty své aprobace vyučoval česky (1881 – 1887 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově a v letech 1891 - 1926 na Slovanském gymnáziu Olomouc) a v mezidobí těchto působišť německy na německém gymnáziu v Kroměříži. V aktivní službě byl celkem 45 let. V letech 1892 - 1908 byl činovníkem vlasteneckého pěveckého sboru Žerotín v Olomouci. Byl rovněž členem Sociéte astronomique de France.