Loudová-Šustrová Jaroslava, PhDr.

překladatelka a bibliografka

Loudová-Šustrová Jaroslava, PhDr. – překladatelka a bibliografka

(nar. 8. května 1927 v Olomouci) maturovala na SGO v roce 1946. Po absolvování FFUP působila v Krnově, v letech 1953-1958 ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a poté ve Výzkumném ústavu zelinářském. Působila na UP a vytvořila Bibliografii vědecké publikační činnosti učitelů UP v Olomouci v letech 1946-1956.Vyšlo v r. 1957. Manželka heraldika Jiřího Loudy.