Kvapil Alois

profesor matematiky a fyziky na ČRO

Kvapil Alois – profesor matematiky a fyziky na ČRO

(nar. 21. ledna 1886 v Senici na Hané; zemřel v Olomouci 7. července 1947) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1905 studoval Přírodovědeckou fakultu KFU v Praze, kde roku 1911 dosáhl středoškolské aprobace pro matematiku a fyziku. Od roku 1921 působil na olomoucké České reálce (s výjimkou let okupace od 1. 4. 1941 - 1945) jako oblíbený profesor, vyučující tyto „obávané předměty“.

Štefl Václav – profesor a správce knihovny Slovanského gymnázia

(nar. 7. září 1874 ve Výrově na Plzeňsku; zemřel v Olomouci 15. července 1917) který učil na Slovanském gymnáziu v letech 1880-1909 latině, řečtině , češtině a těsnopisu (tedy plných 29 let!). Ve své době byl velkou pedagogickou autoritou. Po dobu dvou let byl též správcem knihovny a provedl katalogizaci všech svazků ústavu. V roce 1907-1908 byl jmenován správcem ústavu. Za dlouholeté pedagogické zásluhy byl jmenován školním radou.