Kutra Radoslav

akademický malíř

Kutra Radoslav - akademický malíř

(nar. 13. března 1925 v Olomouci) byl na olomoucké České reálce žákem prof. Aloise Kučery. V letech 1945 - 1948 studoval u prof. Vlastimila Rady na AVU v Praze. Ze studií byl z politických důvodů vyloučen (rehabilitován v roce 1968). V roce 1950 byl přijat za člena Svazu výtvarných umělců. Po absolvování základní vojenské služby pracoval v letech 1952 - 1955 jako reklamní grafik Sigmy Lutín. V letech 1965 -1968 byl externím učitelem malby na katedře výtvarné výchovy FF UP a v roce 1968 vyučoval na Střední umělecké škole v Uherském Hradišti. V témže roce odešel do švýcarského exilu. Od roku 1972 je usazen v Lucernu, kde v roce 1973 založil Kunstseminar Luzern, v němž působí dodnes. Proslavil se zejména obrazy s biblickou tematikou, vytvořil početný soubor ilustrací k Durychovým prózám a kromě výtvarného umění se intenzivně zabýval i literaturou a hudbou.