Klobouk Antonín, MVDr. - rektor VŠV, vědec, akademik ČSAV

rektor VŠV, vědec, akademik ČSAV

Klobouk Antonín, MVDr. - rektor VŠV, vědec, akademik ČSAV

(nar. 18. září 1885 ve Velkém Týnci; zemřel v Brně 12. listopadu 1956) pocházel z rolnické rodiny ve Velkém Týnci. Po maturitě na Slovanském gymnáziu (1905) vystudoval ve Vídni veterinární lékařství (MVDr. 1913) a první roky pracoval v tehdy začínajícím a mimořádně perspektivním oboru imunologie (Ústav pro výzkum a výrobu očkovacích látek v Mödlingu u Vídně). Po vzniku ČSR spoluzakládal Vysokou školu veterinární v Brně, na níž byl v roce 1927 jmenován řádným profesorem. Ve vědeckých kruzích a následně v praxi získal věhlas studiem a úspěšným řešením problematiky slintavky, TBC skotu a infekční obrny prasat. Je autorem více než 70 vědeckých prací, 2 vysokoškolských učebnic, vedl 133 disertačních prací. V letech 1946 - 1949 byl na Vysoké školy veterinární rektorem. Ne jeho rodném domě ve Velkém Týnci byla v roce 1967 odhalena pamětní deska. Od 22.6.1999 nese jeho jméno pavilon Kliniky velkých zvířat v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity na Palackého třídě v Brně (je tam umístěna i jeho busta, která je dílem akad. sochaře Václava A. Kovaniče).