Jiřík Richard

učitel a překladatel

Jiřík Richard – učitel a překladatel

(nar. 12. září 1859 v Grymově na Přerovsku; zemřel ve Vyškově 16. května 1927) po maturitě na Slovanském gymnáziu (1879) studoval dva roky práva v Praze. Z existenčních důvodů musel studia zanechat a věnoval se učitelské praxi na školách v Pavlovicích u Přerova, v Třeběticích a v Přerově. Od roku 1895 působil na Obchodní škole v Brně a v letech 1904-1923 ředitelem Obchodní školy ve Vyškově. V roce 1900 podnikl studijní cestu do Paříže a Londýna. Byl autorem učebnic obchodního zeměpisu, účetnictví a němčiny. Překládal také angloamerickou literaturu, především humoristické prózy. Přeložil rovněž Shakespearovy hry (vydány v r. 1907). Psal do denního a odborného tisku metodické nebo národohospodářské články. Přispíval též do časopisů Lumír (1892), Domácí hospodyně (1893), Moravská orlice (1900). Pravidelně přispíval do Výročních zpráv obchodní školy ve Vyškově.