Janošík Jan, MUDr.

profesor anatomie na UK Praha

Janošík Jan, MUDr. – profesor anatomie na UK Praha

(nar. 26. června 1856 ve Vrbátkách; zemřel 8. května 1927 v Praze) maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v roce 1877 a poté odešel do Prahy studovat lékařskou fakultu. Po promoci 1882 se za dva roky habilitoval a roku 1885 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce1893 řádným profesorem na fakultě lékařství, obor histologie a embryologie české univerzity v Praze. Byl velmi uznávaný v cizině a už roku 1890 byl zvolen mimořádným a r.1902 řádným členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění. Zastával též hodnosti akademické. Roku 1898 až 1899 byl děkanem lékařské fakulty a dne 25. 6. 1910 byl zvolen rektorem Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1894 až 1926 byl přednostou Akademického ústavu LF UK v Praze, který založil. Napsal a vydal řadu odborných knih, které byly později přeloženy do angličtiny, ruštiny, italštiny, němčiny a francouzštiny. Pro lékaře a mediky vydal první českou učebnici histologie „ Histologie a mikroskopická anatomie“ (1892) a v letech 1897 až 1901 vyšla první česká učebnice anatomie „ Anatomie člověka I.,II. a v období 1897 až 1904 vyšel sedmidílný Anatomický atlas. V sedmdesáti letech odešel na odpočinek. Dostalo se mu velkého uznání od prezidenta T.G.Masaryka, který mu zaslal dopis, datovaný v Lánech 24. 6.1926. Byl pohřben na pražských Olšanech za zvuku státní hymny.