Hruban Mořic, JUDr. - právník, spolutvůrce demokratického politického systému První ČSR

právník, spolutvůrce demokratického politického systému První ČSR

Hruban Mořic, JUDr. - právník, spolutvůrce demokratického politického systému První ČSR

(nar. 30. listopadu 1862 v Brodku u Prostějova; zemřel v Olomouci 16. září 1945) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1882 posléze vystudoval práva na vídeňské univerzitě. Po krátké právnické praxi u Zemského trestního soudu ve Vídni vstoupil v roce 1888 jako koncipient do advokátní kanceláře staročeského politika JUDr. Jana Žáčka. V roce 1895 si otevřel vlastní advokátní kancelář. Byl spoluzakladatelem Katolické národní strany na Moravě, jejímž předsedou byl zvolen v roce 1896. V roce 1901 byl zvolen do Říšské rady a o rok poději se stal členem Moravského zemského sněmu. V obou institucích byl předsedou klubu katolických poslanců. V roce 1907 byl zvolenm místopředsedou Národního klubu českých poslanců v Říšské radě, spoluzakladatelem Slovanského centra a místopředsedou Slovanské jednoty. V letech 1908 – 1912 byl náměstkem moravského zemského hejtmana. Koncem října 1918 se v Ženevě zúčastnil jednání představitelů domácího a zahraničního odboje o budoucí podobě státu. Stal se ministrem v první československé vládě vedené Karlem Kramářem. Společně s Msgre. Janem Šrámkem se zasloužil o sjednocení různých křesťanských frakcí do Československé strany lidové (1919). V roce 1920 byl za tuto stranu zvolen poslancem, vykonával funkci místopředsedy Národního shromáždění a předsedal ústavně právnímu výboru. V roce 1925 se stal senátorem až do roku 1938. Současně byl po celou dobu místopředsedou výkonného výboru ČSL. Po mnichovské kapitulaci se stáhl z politického života. Zemřel krátce po válce 16. září 1945 a je pochován na olomouckém hřbitově (k jeho smrti přispěla i skutečnost, že za odbojovou činnost byl v posledních dnech války popraven jeho starší syn JUDr. Vladimír Hruban, papežský komoří). V den 65. výročí úmrtí dr. Hrubana uctila Sekce Slovanského gymnázia VMO jeho památku vzpomínkovým večerem, na kterém pronesl laudatio jubilanta univ. prof. Miloš Trapl, CSc. Kromě rodinných příslušníků se zúčastnila hojně olomoucká veřejnost. Záštitu převzal náměstek hejtmana olomouckého kraje ing. Pavel Horák.