Hajčmanová Pavla, roz.Nešverová

zpracovatelka pozůstalosti hudebního svého otce

Hajčmanová Pavla, roz.Nešverová - zpracovatelka pozůstalosti hudebního svého otce

(nar. 27. ledna 1903 v Olomouci; zemřela tamtéž 19. července 1997) maturovala na Slovanském gymnáziu (jako jedna z prvních dívek) v roce 1922. Osobnost olomouckého českého společenského života v meziválečném období. Má zásluhy na zpracování pozůstalosti svého otce, hudebního skladatele Josefa Nešvery. Byla první dámou absolventského setkání při oslavách 125. výročí založení Slovanského gymnázia Olomouc (v roce 1992).