Gardavský Zdeněk, RTDr., ing. arch.

historik, odborník na geopatogenní zóny

Gardavský Zdeněk, RTDr., ing. arch. - historik, odborník na geopatogenní zóny

(nar. 14. listopadu 1923 v Přerově; zemřel v Olomouci dne 28. března 2002) maturoval v roce 1941 na České reálce v Olomouci. Po osvobození v roce 1945 studoval VŠ architektury a pozemního stavitelství v Praze. Stal se také mimořádným posluchačem dějin umění a také asistentem u prof. Richtera na UP. Odbornému studiu historie a architektury se věnoval znovu v Praze. Na brněnské technice si osvojil znalosti oboru rekonstrukce historické architektury, územního plánování a urbanismu a tamtéž obhájil disertační práci na téma Asanace a rekonstrukce historických jader měst a získal jen vzácně udělovaný titul doktora technických věd. Všechny své rozsáhlé vědomosti uplatňoval přes 50 let prakticky pouze v Olomouci, na někdejším KNV, ve Stavoprojektu, v Útvaru hlavního architekta města Olomouce, nejdéle v čele Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů - od jeho vzniku v r. 1969 až po nedávné transformace v jiné subjekty. Pan dr. ing. Gardavský byl znalec a badatel hradu Helfštýna, Sovince, Buchlova, Hukvaldu a mnoha dalších (také na Slovensku). Pochován v rodinné hrobce v Přerově.

Autor knih:
Historické jádro města Olomouce a jeho problematika. Olomouc 1969.
Hrad Helfštejn v datech, číslech, faktech a nákresech. Přerov 1985.