Fuka Josef, PaedDr. – univ. profesor, didaktik fyziky a matematik

univ. profesor, didaktik fyziky a matematik

Fuka Josef, PaedDr. – univ. profesor, didaktik fyziky a matematik

(nar. 10. prosince 1907 v Bechyni; zemřel 19. listopadu 1992) učil na Slovanském gymnáziu v letech 1934-1949. Zakládající vedoucí katedry fyziky na Přírodovědecké fakultě Univ. Palackého a posléze v několika funkčních obdobích její děkan. Svými odbornými aktivitami celorepublikově mimořádně povznesl úroveň výučování fyzice na všech typech škol. Autor řady odborných článků a spoluautor zásadních publikací v oboru. Po celou dobu existence byl vedoucím redaktorem didaktického periodika Matematika a fyzika ve škole (1962-1989).