Doležil Hubert

hudební historik, kritik, skladatel a sbormistr

Doležil Hubert - hudební historik, kritik, skladatel a sbormistr

(nar. 25. října 1876 v Kunčicích p. Ondřejníkem; zemřel v Praze 10. června 1945) se do historie Slovanského gymnázia Olomouc zapsal dvakrát. Jako student v letech 1887 - 1895 a po vysokoškolských studiích na KF univerzitě v Praze jako jeho profesor (1902 - 1908). Následně působil v Brně a v letech 1920 - 1937 působil jako učitel hudby a sborového zpěvu na středních školách v Praze. Významně se podílel na pražském hudebním životě jako sbormistr i skladatel. Byl uznávaným hudebním kritikem a autorem četných studií o české hudbě.